Woning in het groen

 
 
 

De hoofdconstructie van de woning is duurzaam geproduceerd Europees hout, en ook de gevelafwerking zal hout zijn. De isolatie zal hoogwaardig zijn en ook de ramen zullen van een passiefhuisniveau zijn. De woning wordt geen passiefhuis, het doel is het realiseren van een energie neutrale woning, een stap hoger. Zonnepanelen zullen waar mogelijk op het terrein worden geplaatst, niet direct op de woning. PV panelen dienen ruim geventileerd te worden, dat kan slecht bij plaatsing in een dak. Warm water voor verwarming zal worden opgewekt door een vaacuum-zonneboiler.

Naast de energiezuinigheid zal de woning zijn grijs water lozen op eigen terrein. In de tuin zal een helofytenfilter als landschapselement worden ingepast. Op een natuurlijke manier, gebruik makend van planten, wordt deze woning zelfvoorzienend gemaakt.
Inclusief het gebruik van ecologische bouwmaterialen zal de Utrechtse Heuvelrug een voorbeeld zijn voor toekomstige particuliere woningbouw.

De gevels zijn donker gekleurd, om de woning weinig op te laten vallen tegen de groene achtergrond. Vanaf het open landschap, dat tevens het uitzicht van de woning vormt, zal een rustig beeld blijven bestaan waarin de woning herkend zal worden als een zorgvuldig ingepaste toevoeging aan het landschap.

De zorg voor een goede inpassing respecteert de onmiddellijke nabijheid van het natuurgebied, en is een directe wens van mijn opdrachtgevers. Zonder een duurzame oriëntatie van mijn opdrachtgevers kan ik geen duurzame woningen realiseren. Deze locatie is een mooi voorbeeld waar dat wel kan.

De woning zal niet worden gebouwd. Geen medewerking gemeente.