Klanten over mij

Ik heb mijn opdrachtgevers/klanten gevraagd iets over de samenwerking met mij te schrijven. Onderstaande opdrachtgevers hebben dat gedaan. Deze teksten zijn het enige op mijn site dat ik niet zelf heb geschreven.

04-09-2021 - Fam Kooistra

September 2020 kochten wij een woning uit 1955 met als status gemeentelijk monument. Aangezien de woning niet meer aan de huidige eisen qua wooncomfort en duurzaamheid voldeed zijn we ons gaan oriënteren op de mogelijkheden tot modernisering. Hiervoor hebben we Antti Hänninen ingeschakeld. Hij heeft ons geholpen met het plan tot verbetering en het overleg met de gemeente en monumentencommissie om te komen tot de bouwvergunning. Door de duidelijke aanpak en communicatie verkregen we de bouwvergunning op tijd en konden werkzaamheden in goed overleg tijdig van start gaan. Inmiddels is de complexe verbouwing in de eindfase. We zijn zeer tevreden met het resultaat! Het huis heeft het monumentale karakter behouden terwijl het in nu hoge mate voldoet aan de huidige eisen.

25-08-2021 - Ingrid van Elderen

Na jaren van Tiny dromen kreeg ik eindelijk de kans om deze te realiseren: een Tiny House op een eigen stukje grond. Enthousiast ben ik aan het ontwerpen geslagen en hoe meer mijn huisje vorm kreeg, hoe meer ik ook de hete adem van bouwbesluit, BENG en andere wet- en regelgeving in mijn nek voelde.
Via via ben ik in contact gekomen met Antti.

Met mijn eigen tekeningen als basis heeft Antti middels een prettige samenwerking gezorgd voor de detailtekeningen, en alles wat nodig is om tot een aanvraag omgevingsvergunning te komen. Er was vaak gelegenheid tot het uitwisselen van gedachten en ruimte om zaken toe te lichten.
Antti heeft een hart voor houtskeletbouw en duurzaamheid en zet zijn kennis ook in om onlogische standaard werkwijzen van de bouwer ter discussie te stellen, en waar nodig een werkbaar compromis te realiseren.

25-08-2021 - Mark en Inez Hage

Vanaf het eerste Skypegesprek (want Covid) zijn we ontzettend blij en dankbaar met de wijze waarop Antti denkt in mogelijkheden en altijd wel weer nieuwe ideeën en kansen ziet. Het levert een inspirerende samenwerking op en veel nieuwe kennis en inzichten. Zo zijn we niet enkel opdrachtgever en komt er niet enkel uit wat wij erin stoppen, maar proeven we echt de synergie met een bevlogen architect die veel ervaring en kennis inbrengt waar wij de vruchten van mogen plukken. We zijn enthousiast over de manier waarop Antti betrokken is bij ons zelfbouwproject, juist ook als deze anders loopt door onvoorziene omstandigheden: hij is flexibel, denkt mee, is bereikbaar voor vragen en committeert zich aan een mooi eindresultaat. 

17-04-2020 - Tiny House Cris Koerts

'Net bericht gekregen van Tiny House Nederland dat je prestatie uniek is in Nederland en waarschijnlijk in Europa. En ze hebben de vlag gehesen. Je mag echt verdomde trots zijn op dit stuk arbeid. Ik heb er gisteravond een drankje op genomenen ben er trots en blij mee dat ik jou mijn architect mag noemen.'

19-02-2018 - Monniken Schiermonnikoog

Het is uiteindelijk niet gelukt de locatie (...) te verwerven. Heel jammer want je ontwerp en je duurzaamheidssuggesties waren indrukwekkend. We hebben je persoon zeer gewaardeerd en je inzet voor duurzaamheid. Mochten we weer van je diensten gebruik willen maken dan zullen we dat zeker laten weten. ... En dank voor alles.

10-10-2017 - Sander van Soest en Yvonne de Haas

Nadat we in het buitengebied tussen Zutphen en Vorden een perceel grond met bouwbestemming gekocht hadden, hebben we onze verwachtingen samengevat in een programma van eisen. Het moest een moderne schuurwoning worden, met een natuurlijke uitstraling en een uitgebreide infrastructuur die het toepassen van diverse soorten duurzame energie mogelijk maakt. Het wordt een laagenergiewoning met zonnecollectoren, gebouwd met duurzame materialen, die in de toekomst door plaatsing van zonnepanelen opgewaardeerd kan worden naar een nulwoning. Omdat we van het bouwkundige en creatieve aspect geen verstand hadden, zijn we op zoek gegaan naar een architect die ervaring had met zo’n soort woning en waarvan we dachten dat hij/zij er iets moois van zou kunnen maken.

 

Ongeveer een jaar later zijn we op architect Antti Hänninen gestoten tijdens onze zoektocht naar in houtskeletbouw gespecialiseerde aannemers.  Op de website van een van deze aannemers stond een leuk huis elders in de achterhoek met een huiskamer met een mooie houtconstructie in het zicht. We hebben vervolgens contact gezocht met de eigenaar van dit huis om hem te vragen naar zijn ervaringen met de aannemer en het beheersbaar houden van de bouwkosten tijdens de bouw. De betreffende aannemer leek helaas in een faillissement verwikkeld, doch op de vraag of het bouwproject veel meerwerk kende na de aanbesteding van de bouw, antwoorde de eigenaar dat het uitgewerkte ontwerp tijdens de bouw ongewijzigd is gebleven, net zoals de prijs van de Bouwfirma. De verantwoordelijke architect bleek ene Antti Hänninen te zijn. 

 

Vanwege de ontstane onvrede over de eerste architect, met name na een langdurig  aanbestedingstraject zonder enig resultaat, hebben we contact opgenomen en kennis gemaakt met Antti. We waren voor het vervolgtraject op zoek naar een architect die kundig en ervaren was op het gebied van houtskeletbouw, die ons bij de hand kon nemen in het verdere traject van het uitdetailleren van het ontwerp, het opnieuw doorlopen van het aanbestedingstraject, het indienen van de vergunningsaanvraag en het begeleiden van de daadwerkelijke bouw. Het goede gesprek met Antti werd gevolgd door een plan van aanpak van zijn hand met een bijbehorende offerte. Op deze basis hebben we toen afscheid genomen van de eerste architect en zijn we in zee gegaan met Antti Hänninen.

 

Na ruim een jaar aan de slag geweest te zijn met een ander, was de overstap niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Je moet toch weer wennen aan elkaar en alle gedachten die de grondslag vormen voor een programma van eisen moeten toch weer opnieuw de revue passeren. In die periode heeft Antti voorstellen gedaan voor praktische oplossingen die ook passen bij houtskeletbouw. Ook kwamen er best wel een aantal storende fouten in het voorliggende ontwerp naar voren, waar in goed overleg acceptabele oplossingen voor gevonden zijn. Gelukkig maar dat dit alles eruit kwam voordat er sprake was van een getekende  Aanneemovereenkomst, anders had dit beslist veel tijd en extra geld gekost.

 

Als resultaat van dit werk door Antti ligt er nu een veel beter uitgewerkt en gedetailleerd plan en een expliciet akkoord van bouw- en woningtoezicht dat één en ander voldoet aan de eisen van het bestemmingsplan en welstand. Het detail niveau is enorm toegenomen wat een veel betere en accuratere prijsopgave door een bouwfirma mogelijk maakt. Ondanks een technische opleiding en ruime ervaring in het ontwerp en realisatie van andersoortige technische projecten was dit zonder de hulp van een praktische architect met gedegen kennis van houtskeletbouw nooit gelukt.

 

Nu is het afwachten met welke prijs de Bouwfirma’s terugkomen. Pas dan hebben we volledige duidelijkheid over de bouwkosten. Door het aantrekken van de markt en het verdwijnen van bouwcapaciteit tijdens de crisisjaren zou dit wel eens tegen kunnen vallen. Hopelijk kunnen we dan toch vlot door met de gunning voor de bouw en de uitgebreide installatiewerken. Ook verzorgt Antti dan de aanvraag omgevingsvergunning, wat door het gedegen voorwerk een formaliteit zou moeten zijn. Uiteindelijk hopen we dan toch medio dit jaar nog een echt begin te maken met de daadwerkelijke bouw.

 

Yvonne de Haas en Sander van Soest, maart 2017

 

 

10-06-2017 - Niels en Liza Seekles

De kans deed zich voor om een kavel te bemachtigen en om “zelf” een huis te bouwen. We waren alleen niet vrij in het ontwerp van het huis. Het moest aan specifieke eisen voldoen en zou bijzondere aandacht krijgen vanuit Welstand.  De keuze voor Antti en Groenhart was uiteindelijk een hele gevoelsmatige keuze. Een belangrijke verwachting was dat we wel zelf aan het stuur konden blijven en altijd overzicht zouden hebben van de bouwkosten. Dit is ook heel goed gelukt.
Het ontwerpproces hebben wij als heel leuk ervaren, waarbij we zelf ook echt aan het tekenen zijn gegaan. Uiteindelijk werden we door de technische regels t.a.v. goothoogte terug naar de tekentafel gestuurd. Dit leidde tot het definitieve ontwerp, waarmee we enorm gelukkig zijn en dat ook nog eens zeer positief werd ontvangen bij Welstand.
De uitwerking van de plannen was altijd helder, met soms een duik in de techniek. Dit maakte het ook wel weer concreet en tastbaar, dus een mooie aanvulling. Gedurende het ontwerpproces en de verdere uitwerking hebben wij continu een duidelijk beeld gehad van de bouwkosten en zijn we niet voor grote verrassingen komen te staan.

 

19-03-2017 - 19-03-2017 Carolien Bijen en Olaf Neuteboom
Voor de nieuwbouw van ons huis waren we op zoek naar iemand die samen met ons handen en voeten zou kunnen geven aan onze ideeën en plannen.  
We kenden jou al omdat je ons hebt geholpen met de verbouwing van onze eerdere woning. Onze samenwerking was daarbij heel prettig verlopen. Daarnaast voegde je ontwerp veel waarde toe in ons huis. Daarnaast was je no nonsense attitude en je dienstbaarheid was doorslaggevend.  
Het knutselen aan het ontwerp voelden we als heel prettig, het voelde echt als SAMEN werken. De uitwerking was helder. Je bent inhoudelijk heel sterk. Het proces moesten wij wat meer in sturen.  Het was fijn om met je te kunnen sparren over de keuze voor de aannemer.
De rest volgt, de woning moet nog gebouwd worden.
 
06-03-2017 - Martijn en Petra Bilthof

Tbv het proces: wij vonden het erg prettig omdat je goed naar ons luisterde en vanuit de behoefte geïnventariseerd hebt wat benodigd was. Dat was een snel proces, want vlgs mijn waren we er zo uit. De stijl was meteen al goed en wordt tot op de dag van vandaag bevestigd. Wij vinden het nog steeds erg mooi en zo doen vele voorbijgangers. Er komen bijna elke dag complimenten. Dan heb je een mooi ontwerp. We zijn erg blij met de open bouw en het vele glas. De open trap en open trappenhuis is en blijft prachtig.

05-03-2017 - Sander en Erna van Dam

Ik prijs mezelf dagelijks gelukkig in zo'n gebouw te kunnen werken.

Een lichte en ruime werkplaats, met een eenvoudige bouwwijze die aanpassingen aan nieuwe wensen goed voorstelbaar en uitvoerbaar maakt.
Het gebouw heeft nog veel in petto!

Een gelukkig toeval wilde dat Antti Hänninen, toen compagnon bij Architectenbureau Boerman in Steenderen meteen bereid was met ons mee te denken toen wij onze bouwplannen voor een houtwerkplaats concreet wilden maken.


We dachten dat het voor wat formaliteiten handig was een plaatselijk bekende architect in de arm te nemen. Achteraf weet ik niet hoe we het zonder deze inbreng hadden kunnen klaarspelen. Antti's ontwerp betekende een grote kwaliteitssprong.

Antti heeft steeds zeer goed naar onze wensen geluisterd en het proces begeleid langs vergunningsinstanties en welstandscommissie. Met de bouwtekeningen konden we goed werken en voor vragen bleef er voldoende ruimte.
Via het architectenbureau kregen we ook op een paar cruciale momenten de noodzakelijke bouwbegeleiding, zodat de contacten met aannemers voor uitbesteed werk soepel verliepen.

Het geringe bouwbudget heeft Antti niet afgeschrikt maar juist aangezet tot creatieve oplossingen.
Nadat grondwerk en fundering gereed waren, kon het stalen skelet opgericht worden. Daaraan konden later de gevelelementen gemonteerd worden: houten kozijnen uit de recycling, aangepast en voorzien van dubbelglas, en aanvullende wanddelen ter plaatse gebouwd. Dankzij het direct gedichte dak hadden we een droge bouwplaats.
Het houtwerk in eigen beheer nam weliswaar geruime tijd in beslag maar daar stond tegenover dat arbeidskosten van derden minimaal konden blijven èn dat de achter- en zijgevel een beter afgewogen, gegroeid ensemble van ramen en wanden werd. De kleuren Scandinavisch rood voor de buitenschil van larikshout, en wit voor de kozijnen en ramen, geven een sterk geheel. Ook de modulaire structuur is goed herkenbaar en sluit aan bij een menselijke maat.

wat mij zeer heeft verheugd is dat Antti zich zo dienstbaar heeft willen opstellen aan onze wensen en ze juist nog stappen verder heeft geholpen - in ons geval: de universele inzichtelijkheid van de architectuur leent zich voor allerlei gebruik, ook in combinatie, nu al maar ook in de toekomst, terwijl de buitenzijde rust uitstraalt, ingebed in de omgeving.
Dat we architect Antti Hänninen in de arm genomen hebben om de werkplaats van Sander vorm te geven heeft geleid tot een zeer fijne werkruimte waar dagelijks met plezier gewerkt wordt. http://ahad.nu/…/bedrijfsgebo…/werkplaats-houtbewerking.html
Mijn man Sander zit niet op facebook; op zijn website kun je zien wat hij maakt : http://sandervandamhoutwerk.weebly.com

 

Nieuws

VOORJAAR

Het is LENTE! Mooi weer, ook op mijn site.

Facebook AHAD.nu

Ik heb een bedrijfspagina op Facebook, welk bedrijf eigenlijk niet? Maar u ziet daar niets van op deze site. Mogelijk gaat dat nog veranderen, maar voor nu mag ik

TINY HOUSE NL

In het nieuws haast niet te missen geweest: kleine woningen veroveren ook NL. Ik heb verscheidene kleine woningen ontworpen die op de huidige vraag een antwoord kunnen zijn. Er zit bijvoorbeeld een kleine woning bij die alleen met kaarsen verwarmd kan worden. Alleen voor het douchen moet er een groter verwarmingsapparaat zijn. Dat kunnen we nu met zonne-energie regelen! Neem contact met mij op voor meer informatie.

Woning Seekles te Lent

Erg mooi geworden, en ook erg goed uitgevoerd volgens tekeningen. De eerder op mijn site gezette tekeningen lijken sprekend op het gebouwde plan. MOOI

BEURS

Vrijdag, zaterdag en zondag, 17-19 maart 2017 sta ik samen met Groenhart Houtskeletbouw op de beurs in de Jaarbeurs in Utrecht. U kunt ons vinden in stand B 1.49. Kom vooral langs, we hebben koffie een goed advies klaarstaan voor u.