Brandweer Velp

 
 
 

Het Korps Brandweer Velp was al lang uit de voegen gebarsten en had al langere tijd behoefte aan een nieuwe kazerne. Zoals dat gaat in de politiek wordt er, algemeen gesproken, pas geld voor brandweerkorpsen (gebouwen en materieel) uitgetrokken wanneer er weer een stevige ramp gebeurt. Enschede was net deels ontploft dus kon Velp rekenen op een nieuwe kazerne. In het ontwerp is nadruk gelegd op functionaliteit, de weg van binnenkomst via kleedruimten naar de voertuigen is zo kort mogelijk gehouden. Verder kent het gebouw een professionele bezetting, er zijn kantoren en bij voorbeeld een ruimte voor adembescherming.